Viața dumneavoastră privată este prioritatea noastră. Citiți principiile privind protecția vieții private pe site-ul nostru web.

Ultima actualizare: 16 decembrie 2021

În Global Payments suntem conștienți de temerile dumneavoastră legate de pierderea vieții private. Prezenta declarație privind protecția vieții private postată pe site-ul web (denumită în continuare „Declarație“) se referă la colectarea datelor cu caracter personal, standardele securității informaționale și protecția vieții private referitoare la toți utilizatorii site-ului nostru web, forumurilor și blogurilor (denumit în continuare „Site“) și ai aplicațiilor mobile (denumite în continuare „Aplicații“) în conexiune cu activitatea noastră de afaceri. Pentru scopurile prezentei Declarații, expresiile „Global Payments“, „societatea noastră“, pronumele „noi“ și „pe noi“ semnifică, având în vedere contextul, societatea Global Payments Inc. și filialele și cele afiliate societății. Măsurile noastre pentru protecția vieții private diferă în funcție de tipul serviciilor prestate și de cerințele specifice ale țărilor concrete în care ne desfășurăm activitatea. Pentru unele servicii și produse, la care este cerut acest lucru, înainte de colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, asigurăm declarații complementare referitoare la protecția vieții private. Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta Declarație. În cazul în care veți avea orice întrebări, ne puteți contacta pe adresa de e-mail [email protected] sau prin modalitatea menționată mai jos în secțiunea „Contactați- ne“. Societatea Global Payments este furnizorul de produse de plată și prestatorul de servicii pentru entități comerciale și necomerciale. Printre aceste produse și servicii se numără procesarea tranzacțiilor cu carduri, încasările de cecuri, serviciile de numerar, administrarea și suportul terminalelor de plată, administrarea conturilor de afaceri și transferurile bancare. În cadrul activităților noastre constând în procesarea plăților, în mod normal, colectăm și stocăm datele cu caracter personal despre clienții noștri și terții cu care clienții noștri desfășoară activități de afaceri. Informațiile referitoare la furnizarea, transferul și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal care are loc în cadrul activității noastre constând în procesarea plăților, sunt specificate în documentația care le este furnizată clienților noștri în momentul sau înainte de momentul constituirii raportului cu societatea noastră și nu sunt parte componentă a prezentei Declarații pentru că aceasta se referă doar la datele pe care le strângem prin intermediul Site-lui nostru. Prin click pe oricare dintre linkurile de mai jos, treceți la secțiunea respectivă:

Datele cu caracter personal colectate

Prin intermediul Site-lui nostru, eventual în baza consimțimântului dumneavoastră, dacă este cerut prin lege, avem dreptul să colectăm următoarele date cu caracter personal, care sunt relevante și pe care ni le furnizați în mod voluntar:

 • datele de identificare, cum este numele și datele de contact, ceea ce include numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală;
 • informațiile protejate contra violării securității, cum este numele dumneavoastră de utilizator și parola cu ajutorul cărora vă autentificați pe Site (vezi „Datele de autentificare și responsabilitatea dumneavoastră“ mai jos);
 • informațiile comerciale, ceea ce include informații despre activitatea dumneavoastră de afaceri și preferințele dumneavoastră legate de produsele și serviciile conexe, care vă interesează (vezi „Setarea preferințelor“ mai jos);
 • activitatea pe internet/electronică, ceea ce include informațiile obținute cu ajutorul fișierelor cookie și a altor tehnologii de urmărire, de exemplu, cu privire la poziție, identificatorul dispozitivului, modalitatea de utilizare și istoricul utilizării;
 • poziția;
 • informațiile furnizate de dumneavoastră, de exemplu, când anunțați o problemă cu Site-ul nostru; și
 • înregistrările privind corespondența pe care o avem cu dumneavoastră.

Sursele datelor cu caracter personal

Informațiile pe care ni le furnizați: Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați dumneavoastră înșivă când vă deschideți contul la noi, utilizați serviciile noastre sau comunicați cu noi. De exemplu, când vă deschideți la noi un cont online, avem dreptul să solicităm numele dumneavoastră, datele de contact și datele referitoare la activitatea dumneavoastră de afaceri. Datele cu caracter personal despre persoana dumneavoastră ni le furnizați de bună voie și întotdeauna aveți posibilitatea să nu ne furnizați unele date, însă într- un astfel de caz s-ar putea întâmpla că nu veți putea utiliza unele dintre serviciile noastre.

Informațiile obținute de la terți: În cadrul prestării serviciilor noastre, putem obține informații despre persoana dumneavoastră de la terți. Ar putea fi vorba, de exemplu, de datele cu caracter personal cum ar fi numele dumneavoastră și datele de contact obținute de la partenerii dumneavoastră care vă recomandă sau de la alți terți, ca să vă putem contacta în legătură cu serviciile pe care le prestăm. De la terți s-ar putea să primim și informații referitoare la activitatea dumneavoastră de afaceri, ceea ce ne permite să completăm înregistrările noastre despre clienți cu informații despre societatea dumneavoastră și date profesionale.

Informațiile obținute cu ajutorul mijloacelor tehnologice: Ori de câte ori vizitați Site-ul nostru sau Aplicațiile noastre sau când reacționați la e-mailul trimis de noi, putem colecta automat informații cum ar fi identificatorul contului dumneavoastră sau al dispozitivului mobil, precum și date privind modalitățile de utilizare, de exemplu, despre site-urile web vizitate de dumneavoastră, linkurile pe care dați click, despre tipul conținutului cu care interacționați, frecvența și durata activităților dumneavoastră și alte informații despre modalitatea în care utilizați serviciile noastre. Însă aveți posibilitatea să vă exprimați în legătură cu anumite modalități de colectare a datelor cu ajutorul mijloacelor tehnologice în cazul unor servicii de ale noastre (pentru mai multe informații, vezi secțiunea „Cookie-uri și alte tehnologii de urmărire“) Pe Site-ul nostru și în Aplicațiile noastre putem colecta date referitoare la poziția dumneavoastră geografică ca să vă putem accesa serviciile specifice pentru localitatea dată.

Utilizarea datelor cu caracter personal colectate

În baza consimțământului dumneavoastră, în cazul în care este cerut prin lege, avem dreptul să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri de afaceri și comerciale:

 • pentru a vă putea presta serviciile;
 • pentru a vă putea contacta în legătură cu întrebarea pe care ne-ați trimis-o sau a soluționa pozitiv cererea dumneavoastră, de exemplu, pentru informațiile despre produsele și serviciile noastre;
 • pentru a îmbunătăți și personaliza utilizarea Site-ului nostru;
 • pentru a îmbunătăți continuu produsele și serviciile noastre curente și a dezvolta altele noi;
 • în scopuri de evidență și administrație internă;
 • în scopuri de control legate de interacțiunea curentă cu consumatorul și tranzacțiile paralele, ceea ce include, printre altele, numărarea afișărilor de reclamă la fiecare vizitator, verificarea poziției și a calității de afișare a reclamei, verificarea respectării legilor și a altor reglementări;
 • în scopuri legate de depistarea incidentelor de securitate, protecția contra activității nocive, mincinoase, înșelătoare sau ilegale și urmărirea penală a persoanelor responsabile pentru o astfel de activitate;
 • în scopuri de cercetare internă pentru necesitățile dezvoltării tehnologice și ale prezentării;
 • pentru verificarea sau menținerea calității sau securității produselor și serviciilor noastre și pentru îmbunătățirea, actualizarea sau extinderea acestora;
 • pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră prin e-mail și a vă putea trimite newsletter- ele electronice sau alte actualizări, comunicări sau publicații, dacă v-ați abonat la acest serviciu;
 • în scopuri de marketing direct în baza consimțământului dumneavoastră, dacă acesta este cerut prin lege (vezi „Setarea preferințelor“ mai jos);
 • după nevoie, pentru constituirea și administrarea autentificării dumneavoastră și utilizarea dispozitivului pentru autentificare accesibil pe Site; și
 • pentru asigurarea conformității cu legile și reglementările conexe, eventual pentru alte scopuri cerute sau admise prin legile și/sau reglementările conexe.

Partajarea datelor cu caracter personal colectate

Dacă nu a fost stabilit altceva, orice categorie de date cu caracter personal dintre cele menționate mai sus poate fi partajată în modalitatea și scopurile menționate mai jos:

 • cu entitățile afiliate societății Global Payments în cazurile în care partajarea este indispensabilă pentru prestarea serviciilor sau pentru clienții noștri (vezi „Relația noastră cu societățile afiliate“ mai jos);
 • cu furnizorii de servicii ale căror sisteme, aplicații, produse sau servicii ne ajută să prestăm serviciile noastre proprii. De exemplu, împărtășim datele cu caracter personal cu furnizorii de servicii IT care administrează sistemele noastre de birou, Site-ul și Aplicațiile noastre. Acești furnizori de servicii au obligația să respecte confidențialitatea și sunt obligați să utilizeze orice date cu caracter personal împărtășite cu noi sau pe care le colectează ei pentru noi doar în scopuri de furnizare a serviciului contractat de către societatea noastră.
 • în cazul în care, legat de servicii, i-ați fost recomandați societății Global Payments de către partener, datele pot fi distribuite către acest partener care v-a recomandat. De exemplu, în cazul în care i-ați fost recomandați societății Global Payments de către o organizație independentă, putem împărtăși informațiile cu partenerul care v-a recomandat în conformitate cu condițiile raportului nostru de afaceri cu dumneavoastră și cu acest partener, în conformitate cu declarația aferentă referitoare la protecția datelor cu caracter personal furnizate către dumneavoastră de către orice parte în momentul colectării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • putem partaja elementele de identificare cu prestatorii de servicii logistice în scopuri de remitere a trimiterilor către persoane individuale;
 • putem partaja informații despre activitatea electronică/pe internet (vezi „Cookie-uri și alte tehnologii de urmărire“ mai jos) cu furnizorii de publicitate și servicii analitice pentru a ne putea măsura impactul campaniilor noastre publicitare și a avea informații mai bune despre modalitatea în care fiecare utilizator folosește Site-ul nostru și Aplicațiile noastre;
 • către terții cu care, în baza dispoziției dumneavoastră, urmează să partajăm categoriile de date cu caracter personal stabilite de dumneavoastră.

De asemenea, societatea Global Payments are dreptul să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă crede că o astfel de furnizare este indispensabilă pentru asigurarea conformității cu legile sau în cadrul reacției la cererea legală și actul juridic, pentru a pune în aplicare acordurile, reglementările și condițiile de utilizare și pentru protecția sau apărarea drepturilor, a securității sau a bunurilor societății Global Payments, ale beneficiarilor de servicii sau ale oricărei alte persoane.

De asemenea, avem dreptul să partajăm datele cu caracter personal în baza cerințelor legale conexe privind fuziunea, finanțarea, achiziția, falimentul, lichidarea, tranzacția sau acțiunea referitoare la vânzarea, transferul, vânzarea unei părți sau a întregului patrimoniu către o altă societate sau în legătură cu furnizarea de informații despre un asemenea patrimoniu.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu le vom vinde către niciun terț, dacă, în cadrul unui mesaj concret, nu va fi specificat altceva și dacă dumneavoastră nu ne veți da consimțământul pentru aceasta, dacă acest consimțământ este cerut prin lege.

Relația noastră cu societățile afiliate (inclusiv partajarea și transferurile transfrontaliere)

În baza consimțământului dumneavoastră, dacă este cerut prin lege, putem desemna una dintre societățile afiliate în funcția de operator de date cu caracter personal în poziția prestatorului de serviciu. În majoritatea cazurilor, vom avea în continuare responsabilitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în sensul legilor aplicabile privind protecția datelor.

Deoarece societățile noastre afiliate se află în diferite țări ale lumii, datele dumneavoastră cu caracter personal s-ar putea să fie transmise în Statele Unite sau în alte țări din afara țării dumneavoastră de rezidență și acolo pot fi și stocate, ceea ce poate fi guvrtnat de alte reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, diferite de cele valabile în țara dumneavoastră de reședință.

Adoptăm măsuri adecvate pentru a asigura ca un astfel de transfer al datelor cu caracter personal să fie în conformitate cu legea aplicabilă, că, în cursul acestui transfer, va fi protejat strict dreptul dumneavoastră la viața privată și interesele dumneavoastră și că transferul se va limita doar la acele țări despre care se cunoaște că asigură un nivel corespunzător de protecție juridică sau că aplică măsuri alternative adecvate pentru protecția vieții dumneavoastră private.

Date de autentificare și responsabilitatea dumneavoastră

În baza consimțământului dumneavoastră, dacă este cerut prin lege, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru necesitățile de constituire și administrare a autentificării dumneavoastră și utilizării dispozitivului pentru autentificare pe Site-ul nostru și Aplicațiile noastre. Folosim fișierele „cookie“, pentru a ține minte aparatul sau un alt dispozitiv pe care îl utilizați pentru accesarea Site-ului nostru (vezi „Cookie-uri și alte tehnologii de urmărire“ mai jos). Vă rugăm să luați cunoștință de faptul că, în cadrul comunicării cu clienții noștri, niciodată nu cerem parola lor prin spam, prin mesaj și nici prin telefon. În cazul în care vă veți autentifica prin intermediul formularului pentru autentificare disponibil pe Site-ul nostru și în Aplicațiile noastre, aveți obligația de a respecta procedee sigure stabilite în cadrul documentației pe care v-o furnizăm ca parte componentă a serviciilor.

Gestionarea preferințelor dumneavoastră

În baza consimțământului dumneavoastră, dacă este cerut prin lege, putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de furnizare de informații de marketing despre produsele și serviciile societății noastre și ale societăților noastre afiliate în diferite locuri ale lumii și ale terților. Marketingul direct îl efectuăm prin e-mail, telefonic, prin poștă, cu ajutorul mesajelor SMS, eventual prin alte metode relevante. De asemenea, putem furniza informații directe de marketing și le putem permite terților să facă așa, dacă acest lucru ne este permis prin contractele aferente cu clienții noștri.

De asemenea, vom adopta măsuri care să asigure ca orice marketing direct venit de la noi prin mijloace electronice vă va facilita încetarea primirii ulterioare a altor mesaje, în conformitate cu legile aplicabile. De exemplu, în cazul e-mailurilor, vă putem furniza linkul către „anulare abonament“ sau adresa de e-mail pe care puteți trimite cererea dumneavoastră de anulare abonament. În cazul în care, în plus, în conformitate cu legile aplicabile pentru trimiterea marketingului direct, vom avea nevoie de consimțământul dumneavoastră, dacă ne veți da un astfel de consimțământ, veți avea posibilitatea de a schimba oricând o astfel de hotărâre.

Drepturile dumneavoastră legale

Cu anumite excepții și în unele cazuri, în funcție de prelucrarea concretă, unii utilizatori, inclusiv cetățenii Uniunii Europene și cetățenii statului California, ar putea avea anumite drepturi în ceea ce privește datele lor cu caracter personal. Este vorba de următoarele drepturi:

 

Drepturile cetățenilor UE

Ce înseamnă aceasta?

Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul la informații clare și inteligibile despre faptul cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal. De aceea vă furnizăm această Declarație cu precizarea că, la nevoie sau în conformitate cu cerințele legii, vă putem furniza alte forme de declarație în cadrul serviciilor.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le stocăm, precum și copiile acestor date.

Dreptul la portabilitatea datelor

În anumite împrejurări, aveți dreptul să obțineți datele cu caracter personal pe care le cereți de la noi, într-un format ușor de utilizat și în care veți putea să predați datele dumneavoastră către un alt furnizor.

Dreptul la corectare

Aveți dreptul la corectarea sau actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă constatați că acestea sunt învechite, incorecte sau incomplete.

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat“)

În anumite împrejurări, aveți dreptul la ștergerea sau înlăturarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea/suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal

Aveți dreptul să formulați obiecțiuni împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în interes legitim. Aveți dreptul să revocați consimțământul la prelucrarea care se desfășoară în baza consimțământului dumneavoastră (aceasta include și dreptul la încetarea marketingului direct).

Dreptul la informațiile referitoare la transferurile de date

Aveți dreptul de a obține copia documentelor referitoare la măsurile de securitate în care sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE.

Dreptul de a depune plângere la organul de supraveghere

Aveți dreptul de a depune plângere la autoritățile competente pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în țara dumneavoastră, în legătură cu modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și protejăm viața dumneavoastră privată.

 

Drepturile cetățenilor Californiei

Ce înseamnă aceasta?

Dreptul la informațiile referitoare la colectarea, furnizarea și vânzarea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul să cereți ca noi să vă furnizăm informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le-am colectat, utilizat, furnizat sau vândut în decursul ultimelor 12 luni. Furnizăm informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le-am colectat, despre sursele din care le-am obținut, despre scopurile pentru care le-am colectat, despre terții la care putem distribui aceste date.

Dreptul la încetarea vânzării datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de solicita ca noi să nu vindem datele cu caracter personal către terți.

Dreptul de a solicita ștergerea

În anumite împrejurări, aveți dreptul la ștergerea sau înlăturarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la aceleași servicii și prețuri („interdicție de discriminare“)

Hotărârea dumneavoastră de a exercita drepturile proprii privind confidențialitatea nu se va utiliza ca motiv pentru discriminarea persoanei dumneavoastră în legătură cu serviciile sau prețurile oferite.


Anonimizarea și agregarea datelor

În baza consimțământului dumneavoastră, dacă acesta este cerut prin lege, putem efectua anonimizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-o modalitate care va asigura faptul că, în baza acestora, nu veți fi identificați și nu veți fi identificabili, pentru ca noi să putem folosi datele astfel anonimizate sau agregate, de exemplu, pentru analizele statistice și pentru administrație, pentru efectuarea analizelor matematice pentru asigurări, pentru modificarea produselor și serviciilor în funcție de necesitățile clienților și pentru evaluarea riscurilor și analizelor de cheltuieli și taxe în legătură cu produsele și serviciile noastre. Datele anonimizate sau agregate le putem distribui către societățile noastre globale afiliate și către alți terți. Prezenta Declarație nu limitează societatea Global Payments în utilizarea sau partajarea oricărei informații fără caracter personal, rezumative, deduse, anonimizate sau agregate.

Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și cum gestionăm aceste date

Am implementat măsuri de securitate administrative, tehnice și fizice pentru protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, contra distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, contra pierderii, modificării, accesului, divulgării sau utilizării. Orice suspiciune legată de încercarea de a încălca măsurile și procesele noastre sau orice act neautorizat de orice fel referitor la sistemele noastre informatice se consideră infracțiune potențială. Suspiciunea de încercare de a accesa sistemele noastre sau încercarea de a le utiliza în modalitatea contrară reglementărilor juridice sau inspecțiilor de securitate poate fi sesizată către autoritățile competente.

Vă rugăm să luați cunoștință de faptul că, comunicarea prin intermediul internetului, de exemplu, prin e-mail, nu este sigură. Străduința noastră este de a asigura securitatea tuturor informațiilor confidențiale și a datelor cu caracter personal care ne sunt furnizate, în conformitate cu obligațiile noastre în sensul legilor și reglementărilor aplicabile. Însă, la fel ca nici un alt operator de site web, nici noi nu putem garanta securitatea oricăror date transmise prin internet. În momentul în care nu vom mai avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prestarea Serviciilor, acestea vor fi înlăturate în condiții sigure sau vor fi anonimizate în modalitatea care va face imposibilă reidentificarea dumneavoastră. În cazurile în care colectăm sau stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în numele Clientului nostru, deținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi subordonată condițiilor contractului nostru cu acest Client.

Cookie-uri și alte tehnologii de urmărire

„Cookie“ este un fișier de text care se salvează în navigatorul dumneavoastră în momentul în care vizitați un site web. Identificatoarele unice ale dispozitivului, cum este adresa IP sau numărul UDID, identifică calculatorul sau un alt dispozitiv prin intermediul căruia vizitatorul accesează internetul. Identificatoarele unice ale dispozitivelor se utilizează în mod independent și în combinație cu cookie-uri și alte tehnologii de urmărire în scopul ”memorării” calculatoarelor sau a altor dispozitive pentru accesul la Site și Aplicații.

Utilizarea de cookie-uri și a altor tehnologii de urmărire ne permite să reținem cele mai diverse informații despre vizita dumneavoastră pe site, cum este țara, limba și alte setări. Tehnologiile de urmărire ne oferă o imagine de ansamblu despre cine a vizitat anumite pagini și care pagini, ce reclame sau e-mailuri trimise de noi, din aceasta noi putând determina cât de frecvent este vizitată o anumită pagină și relevanța și eficiența mesajelor noastre. De asemenea, aceste fișiere ne ajută să administrăm mai eficient Site-ul nostru pentru ca dumneavoastră, la următoarea vizită, să aveți munca mai ușoară. Cookie-urile și alte tehnologii de urmărire ne permit să efectuăm diferite alte lucruri, așa cum este explicat mai jos.

Cookie-urile se pot clasifica în funcție de durată și sursă:

Durata. Site-ul utilizează cookie-uri „pe termen scurt“ și cookie-uri „permanente“. Cookie-urile pe termen scurt (session cookies ) sunt temporare – funcția acestora încetează îndată ce închideți navigatorul sau încetați într-o altă modalitate navigarea „activă“. Cookie-urile permanente vă țin minte și în cazul vizitelor dumneavoastră viitoare. Cookie-urile permanente nu se șterg în momentul închiderii navigatorului, dimpotrivă, rămân salvate în calculatorul dumneavoastră (vezi mai jos „Cum să ștergem sau să blocăm Cookie-uri“).

Sursa. Cookie-urile pot proveni de la „prima parte“ sau de la „un terț“, ceea ce înseamnă că sunt setate fie de către societatea TSYS sau în numele acesteia de către un terț care este operator al altor site-uri web. Un exemplu de cookie-uri ale unui terț pot fi unele elemente cuprinse pe Site-ul nostru, cum sunt înregistrările video furnizate de către alte societăți, care pot seta și citi cookie-rile lor proprii. Site-ul nostru poate utiliza atât cookie-uri de la prima parte, cât și cookie-uri de la un terț.

Cookie-urile și tehnologiile de urmărire pe care, eventual, le vom utiliza pe Site, intră în următoarele categorii:

Indispensabile. Aceste cookie-uri sunt indispensabile pentru funcționarea site-ului web și nu pot fi decuplate în sistemele noastre. De obicei, se setează doar ca reacție la actele efectuate de către dumneavoastră, de exemplu, autentificarea sau completarea formularelor. Vă puteți seta navigatorul dumneavoastră în așa fel, încât să blocheze aceste cookie-uri sau să vă atragă atenția asupra acestora, dar blocarea lor poate reduce funcționalitatea Site-ului.

De performanță. Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele operării pentru a putea măsura și îmbunătăți performanța site-lui nostru web. Ne ajută să aflăm care pagini sunt cele mai preferate și cel mai puțin preferate și cum se mișcă vizitatorii pe site-ul nostru web. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate. În cazul în care nu permiteți aceste fișiere, nu vom ști când ați vizitat site-ul nostru web și nu vom putea monitoriza performanța acestora.

Funcționale. Aceste cookie-uri îi permit Site-ului nostru să furnizeze funcții mai bune și personalizare. Pot fi setate de către noi sau de către furnizorii externi, serviciile cărora le-am adăugat la paginile noastre. În cazul în care nu permiteți aceste cookie-uri, s-ar putea ca unele dintre aceste servicii să nu funcționeze corect.

Cookie-uri direcționate. Aceste cookie-uri pot fi setate prin intermediul Site-ului nostru de către partenerii noștri de publicitate. Pot fi utilizate de astfel de societăți pentru crearea profilului intereselor dumneavoastră și pentru afișarea reclamei relevante pe alte site-uri web. Pornesc de la identificarea unică a navigatorului dumneavoastră și a dispozitivului electronic. În cazul în care nu permiteți aceste cookie-uri, vi se va afișa mai puțin publicitatea direcționată.

Cum să ștergem sau să blocăm Cookie-urile și alte tehnologii de urmărire

În cazul în care acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic, pe unele Site-uri vom permite instrumentele care vă vor da posibilitatea de a alege setarea pentru cookie-uri și alte tehnologii de urmărire. În același timp, aveți posibilitatea să ștergeți sau să blocați oricând cookie-urile prin modificarea setării navigatorului. Puteți fie să dați click pe „Ajutor“ pe bara de instrumente a navigatorului dumneavoastră, unde veți afla cum trebuie procedat, sau puteți studia manualul despre administrarea fișierelor cookie elaborat de către autoritatea Advertising Bureau, care este accesibil pe adresa www.allaboutcookies.org. În cazul în care ștergeți cookie-urile sau dacă le blocați, s-ar putea ca unele elemente ale Site-ului să nu funcționeze corect.

Linkuri externe

Societatea Global Payments poate posta pe Site-ul său linkuri către alte site-uri web pe care nu le are sub control propriu. Noi nu ne exprimăm acordul cu conținutul postat pe astfel de site-uri web și nici cu produsele și serviciile oferite pe acestea și nu acordăm nicio garanție de niciun fel pentru un astfel de conținut, produse sau servicii. Nu facem nicio declarație referitoare la utilizarea unor astfel de site-uri web. Vă rugăm să luați cunoștință de faptul că noi nu avem nicio răspundere pentru modalitatea în care operatorii unor astfel de site-uri web asigură confidențialitatea. Utilizatorilor noștri le recomandăm să fie conștienți de momentul în care părăsesc Site-ul nostru și să citească declarația de confidențialitate pe fiecare site web care colectează date cu caracter personal. Prezenta Declarație se referă doar la informațiile pe care le colectăm noi. Înainte de a intra pe alte site-uri web și a începe să le utilizați, ar trebui să citiți orice alte declarații conexe declarației privind confidențialitatea și utilizarea cookie-urilor.

Copiii

Site-ul nostru nu este destinat copiilor. Nu solicităm și nu colectăm conștient date cu caracter personal referitoare la persoanele sub vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu utilizați prezentul site web, dacă nu aveți vârsta de peste 18 ani.

Modificări și actualizări

Potrivit considerației noastre proprii, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând prezenta Declarație, în tot sau în parte, să o actualizăm, să o extindem, să o anulăm, să o înlăturăm sau să o modificăm într-un alt mod. La fiecare modificare a prezentei Declarații, vom efectua modificarea datei „Ultimei actualizări“ menționate la începutul documentului. Simultan, vom întreprinde demersuri adecvate pentru ca dumneavoastră să fiți familiarizați cu toate actualizările esențiale, și anume sub formă de atenționări directe asupra unor astfel de modificări, eventual în formă de comunicări efectuate prin intermediul serviciilor aferente. În cazul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă intrați pe Site-ul nostru și îl utilizați în urma unei eventuale modificări a prezentei Declarații, presupunem că ați acceptat modificările efectuate și sunteți de acord cu acestea. Cea mai recentă versiune a Declarației va fi disponibilă pe Site și în Aplicații și înlocuiește toate versiunile precedente ale prezentei Declarații.

Alegerea legii aplicabile

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este exclus prin lege, este valabil că prezenta Declarație, inclusiv eventualele modificări și acte adiționale, se subordonează legislației SUA, statului Georgia, indiferent de normele și principiile de alegere a legii, care ar cere aplicarea legislației unui alt stat.

Acțiunea în arbitraj

Cu excepția cazurilor excluse prin lege, este valabil faptul că, prin utilizarea Site-ului nostru, sunteți necondiționat de acord și vă obligați ca (1) orice eventuală pretenție, disensiune sau litigiu (fie pe bază contractuală, de jurisdicție civilă sau de altă natură) în raport cu societatea Global Payments sau societatea-mamă a acesteia, filiala sau societățile afiliate acesteia, precum și în raport cu membrii acesteia, reprezentanții, directorii și angajații acesteia (toate astfel de persoane și entități sunt denumite în continuare colectiv ca „entitățile societății Global Payments“), care se constituie în baza serviciilor sau legat de acestea sau în cursul determinării domeniului de aplicare al acestui acord privind acțiunea în arbitraj, va fi soluționat, cu valabilitate finală și obligatoriu, în cadrul acțiuni în arbitraj în fața organizației JAMS, sub conducerea unui singur arbitru, potrivit regulilor organizației JAMS; (2) prezentul acord cu privire la acțiunea în arbitraj se negociază din motivul tranzacției care include comerțul interstatal și se subordonează Legii federale cu privire la arbitraj („FAA“), 9 U.S.C. art. 1-16; (3) acțiunea în arbitraj va avea loc în Atlanta, statul Georgia, SUA; (4) hotărârea de arbitraj trebuie să fie în conformitate cu condițiile prezentei Declarații și cu oricare eventuale alte contracte la care se face aici trimiterea și pe care utilizatorul aferent le-a încheiat în legătură cu serviciile; (5) arbitrul va aplica legile statului Georgia în conformitate cu legea FAA și termenele legale conexe și va respecta dreptul de a refuza prezentarea actelor și păstrarea discreției în conformitate cu legea; (6) nu va exista niciun organism care să decidă în legătură cu revendicările în baza unei sesizări colective în reprezentare, putând fi decise doar pretențiile dumneavoastră individuale sau pretențiile individuale ale entităților societății Global Payments; arbitrul nu este autorizat să consolideze sau să unească pretențiile altor persoane sau părți aflate într-o situație similară; (7) arbitrul nu va avea dreptul să vă dispună dumneavoastră sau oricărei entități a societății Global Payments, nicio compensare de pagube sub formă de sancțiune; (8) în cazul în care taxele administrative și aconturile care trebuie plătite în scopul punerii în mișcare a acțiunii în arbitraj împotriva oricărei entități a societății Global Payments depășesc suma de 125 USD iar dumneavoastră nu veți putea (sau, potrivit regulilor organizației JAMS, nu veți fi obligați) să achitați orice sume sau aconturi depășind această sumă, societatea Global Payments se obligă să le achite sau să le acopere în numele dumneavoastră în funcție de hotărârea finală a arbitrului. În cazul în care veți putea să dovediți faptul că, cheltuielile cu arbitrajul, în comparație cu costurile acțiunii în justiție, vor fi prea mari, societatea Global Payments va achita cota taxelor dumneavoastră judiciare în legătură cu acțiunea în arbitraj, pe care arbitrul o va considera drept indispensabilă pentru a se împiedica faptul ca taxele pentru acțiunea în arbitraj să fie prea mari și, prin aceasta, acțiunea în arbitraj imposibilă; și (9) în cazul în care se costată că oricare parte a prezentei dispoziții privind acțiunea în arbitraj, cu excepția dispoziției alineatului menționat mai sus (6), este nevalabilă, inexigibilă sau neconformă cu legea, eventual că există un alt fel de contradicție cu regulile organizației JAMS, partea rămasă a prezentei dispoziții cu privire la acțiunea în arbitraj va fi interpretată în conformitate cu condițiile acesteia, ca și cum partea nevalabilă, inexigibilă, neconformă cu legea sau contradictorie nu ar fi fost niciodată cuprinsă în cadrul acestei dispoziții. Dar în cazul în care se constată că este nevalabil, inexigibil sau neconform cu legea alineatul (6), prezenta dispoziție cu privire la acțiunea în arbitraj devine nevalabilă ca întreg cu precizarea că nici dumneavoastră și nici societatea Global Payments nu veți avea dreptul să soluționați orice litigiu prin acțiune în arbitraj. Mai multe informații despre organizația JAMS și regulile acesteia găsiți pe site-ul web www.jamsadr.com.

Contactați-ne

În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la prezenta Declarație sau dacă doriți să vă exercitați drepturile descrise în prezenta Declarație, ne puteți transmite cererea dumneavoastră prin completarea acestui formular sau ne puteți contacta pe:

Global Payments Inc. 3550 Lenox rd, Suite 3000 Atlanta, GA 30326 
[email protected] 800-367-2638

Pentru a putea soluționa pozitiv cererea dumneavoastră de acces sau ștergere, trebuie să ne furnizați informații suficiente pentru verificarea identității dumneavoastră. De exemplu, s-ar putea să vă cerem informații legate de contul dumneavoastră, ceea ce include și datele dumneavoastră de contact sau alte date de identificare. În cazul în care desemnați un reprezentant autorizat care, în numele dumneavoastră, să formuleze cerințe legate de drepturile dumneavoastră, s-ar putea să solicităm o probă convingătoare legată de autorizația acestuia și verificarea identității dumneavoastră direct de către dumneavoastră.

Informații specifice pentru regiunile concrete

Utilizatorii din regiunile și țările menționate în continuare ar trebui să citească alineatele care urmează, ce conțin informații suplimentare referitoare la unele stipulări ale legilor și reglementărilor în domeniul confidențialității, valabile în regiunile date. În cazul unor divergențe între informațiile menționate mai sus și alineatele care urmează mai jos, referitor la regiunile și țările aferente, au prioritate următoarele alineate.

Utilizatorii din cadrul Spațiului Economic European

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în țările din afara Spațiului Economic European („SEE“), țări care s-ar putea să nu fi implementat legi pentru protecția datelor cu caracter personal comparabile cu legile SEE. Aceasta se referă și la datele transmise între societatea Global Payments și societățile sale afiliate în diferite locuri ale lumii sau terți, așa cum a fost descris la alineatele de mai sus. Entitățile aferente ale societății Global Payments vor adopta măsuri indispensabile pentru asigurarea protecției datelor dumneavoastră personale obținute prin intermediul prezentului site-web în conformitate cu legile de protecție a datelor cu caracter personal aplicabile.

Uniunea Europeană: Identificarea administratorilor de date

Filiala Global Payments aferentă care își desfășoară activitatea în țara dumneavoastră răspunde potrivit legilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal în măsura în care utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri proprii. În cazul în care societatea Global Payments Inc. sau oricare dintre filiale utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri proprii, de exemplu, pentru a vă presta serviciile de procesare a plăților, și o astfel de entitate poate fi responsabilă în conformitate cu legile aplicabile conexe. Mai jos se află lista filialelor Global Payments care activează în diferite țări ale Uniunii Europene și care răspund pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal obținute prin intermediul Site-ului nostru. Puteți contacta filialele noastre din Uniunea Europeană, dacă solicitați informații mai detaliate despre terții cu care împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și despre baza legală pentru prelucrarea datelor și informații concrete privind exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoane vizate în sensul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Țara Filiala
Republica Cehă Global Payments Europe, s.r.o.
Republica Cehă Global Payments s.r.o.
Ungaria Global Payments Europe, s.r.o. Magyarorszagi Fioktelepe
Slovacia Global Payments s.r.o., unitate organizatorică
Austria Global Payments s.r.o. Zweigniederlassung Österreich
România Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București
Irlanda Pay and Shop Limited
Malta Global Payments Limited
Spania Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.
Spania EPG Support Espaňa
Regatul Unit GPUK LLP(1)
Regatul Unit Bleep UK PLC

 

(1) Societatea este înregistrată la Autoritatea Comisarului pentru informații al Regatului Unit ca „operator de date“ cu identificatorul Z1374314.

Australia

Potrivit Legii privind confidențialitatea din anul 1988 (Cth) („Legea Australiei“), aveți dreptul să (i) solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal; (ii) să solicitați corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (iii) să depuneți plângere împotriva societății noastre pentru încălcarea prevederilor Australiei cu privire la protecția vieții private (Amendament nr. 1 la Legea Australiei) sau încălcarea oricărei reglementări înregistrate referitoare la confidențialitate. Orice plângeri sau cereri de acces la datele cu caracter personal sau de corectare a acestora vor fi soluționate în conformitate cu obligațiile noastre potrivit acestei legi. Toate plângerile sunt abordate în mod serios și sunt evaluate de către lucrătorii competenți să soluționeze reglementar și la timp toate aspectele în conformitate cu legea.

California

În cazul în care sunteți cetățean al statului California, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră descrise mai sus prin faptul că veți lua legătura cu noi prin orice modalitate menționată în secțiunea „Contactați-ne“ a prezentei Declarații.