Declarația de confidențialitate

În vigoare din 25 mai 2018

Global Payments acordă o atenție deosebită preocupărilor dumneavoastră referitoare la confidențialitate. Următoarele declarații fac referire la utilizarea cookie-urilor, colectarea datelor, securitatea informațiilor și standardele de confidențialitate aplicabile tuturor utilizatorilor acestui site web. În scopul prezentei Politici referitoare la confidențialitate și cookie-uri, „Global Payments”, „noi” și „a noastră” fac referire la Global Payments Inc. și la societățile sale afiliate, în funcție de context. Practicile noastre de confidențialitate pot varia în funcție de țările în care activăm, pentru a reflecta practicile și cerințele legale locale. A se vedea „Informații Specifice unor Regiuni” de mai jos. Vă rugăm să citiți această politică cu multă atenție. Pentru orice fel de nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la adresa privacy@globalpay.com.

Global Payments furnizează produse și servicii de plată pentru întreprinderi comerciale și necomerciale. Respectivele produse și servicii includ procesarea cardurilor de plată, recuperarea cecurilor, servicii de accesare a numerarului, gestionare și asistență pentru terminale de tip punct de vânzare (POS), contabilitatea comercianților și transferuri de fonduri. Ca parte a funcției noastre de procesare a plăților, colectăm în mod sistematic și păstrăm informații personale referitoare la clienții noștri și la terții cu care clienții noștri fac afaceri. În ceea ce privește clienții noștri, informațiile referitoare la divulgări, transferuri și alte procesări ale datelor personale ca parte a funcției noastre de procesare a plăților sunt enunțate în documentația pusă la dispoziția acestora în faza de contractare și nu se încadrează în domeniul de aplicare al acestei politici, care face referire doar la informațiile pe care le obținem prin acest site web.

Informații cu Caracter Personal Colectate

Prin acest site web, sub rezerva acordului dumneavoastră în cazul în care se impune prin lege, există probabilitatea ca noi să colectăm următoarele informații cu caracter personal, în funcție de relevanță și în măsura în care acestea sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră (aceasta nu este o listă finală):

 • Nume și date de contact, inclusiv numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală;
 • Numele de utilizator (în prezent, adresa dvs. de e-mail) și parola, ambele fiind utilizate de dvs. pentru a vă conecta la acest site web (a se vedea secțiunea „Informații referitoare la conectare și responsabilitatea dumneavoastră” de mai jos);
 • Produsele și serviciile aferente de care sunteți interesat, în funcție de preferințele dvs. (a se vedea secțiunea „Gestionarea preferințelor dumneavoastră” de mai jos);
 • Informațiile pe care ni le furnizați în momentul în care raportați o problemă cu site-ul nostru web;
 • Evidența oricărei corespondențe între compania noastră și dumneavoastră.

Modul de Utilizare al Informațiilor cu Caracter Personal Obținute

Sub rezerva acordului dumneavoastră în cazul în care se impune prin lege, noi putem utiliza informațiile dvs. cu caracter personal pentru următoarele motive (aceasta nu este o listă definitivă):

 • Pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dvs. atunci când utilizați acest site web;
 • Pentru a îmbunătăți și personaliza experiența dvs. atunci când utilizați acest site web;
 • Pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre și pentru dezvoltarea viitoarelor produse și servicii;
 • Pentru păstrarea unei evidențe interne și administrarea documentelor;
 • Pentru analize statistice (a se vedea secțiunea „Anonimizarea și agregarea datelor” de mai jos);
 • Pentru a vă contacta prin e-mail și, în cazul în care v-ați abonat la serviciul respectiv, pentru a distribui buletinul informativ electronic sau orice alte actualizări, comunicări sau publicații;
 • Pentru scopuri de marketing direct, sub rezerva acordului dumneavoastră în cazul în care se impune prin lege (a se vedea secțiunea „Gestionarea preferințelor dvs.” mai jos);
 • După cum este necesar pentru configurarea și administrarea facilității de înregistrare, utilizare și conectare, disponibilă pe acest site web; și
 • Pentru respectarea legislației și/sau reglementărilor aplicabile și după cum se impune sau este permis în temeiul legilor și/sau reglementărilor aplicabile

Divulgări ale Informațiilor cu Caracter Personal Colectate

Suntem o companie multinațională cu sediul în Statele Unite ale Americii, cu filiale și societăți afiliate înființate în numeroase țări ale lumii. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate unor destinatari situați în afara țării dvs., inclusiv filialelor și societăților noastre afiliate existente la nivel global (a se vedea secțiunea „Relația noastră cu societățile afiliate” mai jos), cât și unor alte categorii de terți care ne asistă în administrarea afacerii noastre, sub rezerva obținerii acordului dvs. dacă legea impune acest lucru. Aceste categorii de terți pot include distribuitori ai produselor și serviciilor noastre, furnizori de servicii contractați pentru a presta funcții în numele nostru sau pentru a ne presta servicii, inclusiv (fără a se limita la) furnizori de servicii legale, contabile, de audit, de consultanță și alte servicii profesionale, precum și furnizori de alte servicii care au legătură cu afacerea noastră. Anumite categorii din serviciile noastre pot fi furnizate de organizații cu care Global Payments are o relație contractuală, inclusiv subcontractanți și, drept urmare, informațiile dvs. personale pot fi divulgate acestora. Noi luăm măsuri pentru a ne asigura că orice astfel de persoane prelucrează datele dvs. personale divulgate de noi doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor și pentru niciun alt scop.

De asemenea, există posibilitatea ca noi să divulgăm datele dvs. personale cu scopul de a obține informații comerciale și referitoare la credit pentru a stabili, menține sau prelungi contractul/contractele unui client, în funcție de nevoia de a presta orice servicii solicitate de un client, pentru a respecta regulile și regulamentele referitoare la orice rețea de plată cu card de credit sau debit sau altfel, în conformitate cu această politică.

De asemenea, informațiile dvs. cu caracter personal pot fi divulgate:

 • Ca răspuns la o hotărâre judecătorească sau o solicitare pentru cooperare adresată de o agenție de reglementare, de aplicare a legii sau guvernamentală; pentru a stabili sau exercita drepturile noastre legale; pentru a apăra drepturi în justiție; sau în alt mod, așa cum este prevăzut sau permis de legile și/sau reglementările aplicabile;
 • Atunci când considerăm că divulgarea este necesară în legătură cu eforturile noastre de a investiga, împiedica sau acționa cu privire la orice activitate ilegală, fraudă sau altă infracțiune curentă sau suspectată; pentru a proteja și apăra drepturile, proprietatea sau securitatea companiei Global Payments, a clienților, personalului, furnizorilor acesteia sau a altor persoane; și
 • Cumpărătorilor și, sub rezerva cerințelor legale locale, potențialilor cumpărători în cazul în care Global Payments și/sau societățile sale afiliate existente la nivel global (după cum e cazul) dispun de ori iau în calcul cesionarea activității sau a activelor sale/acestora.

Nu obișnuim să vindem, distribuim, comercializăm sau închiriem informații cu caracter personal altor persoane în moduri diferite de cele specificate în conținutul acestei politici, convenite prin contract de către clienții noștri sau în alt mod, cu acordul acestora; cu condiția că, dacă serviciile Global Payments v-au fost prezentate de un terț, cum ar fi un alt furnizor independent de servicii, există posibilitatea ca noi să furnizăm informații respectivului terț, în conformitate cu relația noastră de afaceri cu dvs. și cu terțul respectiv.

Relația Noastră cu Societățile Afiliate (Inclusiv Divulgări și Transferuri)

Sub rezerva obținerii acordului dumneavoastră în cazul în care se impune prin lege, există posibilitatea ca noi să desemnăm o societate afiliată care să prelucreze informațiile cu caracter personal, având rolul unui furnizor de servicii care acționează pentru și în numele nostru. Un astfel de caz ar putea fi, de exemplu, acela în care noi permitem clienților să acceseze extrasele electronice pentru conturile lor. Într-un astfel de scenariu, dacă a fost stabilit un comision pentru serviciu, clienții ne vor achita nouă taxa pentru serviciul de acces online, însă se poate ca o societate afiliată să fie cea care prelucrează informațiile relevante cu caracter personal. În majoritatea cazurilor, noi vom rămâne responsabili pentru modul în care respectiva societate procesează informațiile dvs. personale, în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor.

Informații Referitoare la Conectare și Responsabilitatea Dumneavoastră

Sub rezerva obținerii acordului dumneavoastră în cazul în care se impune prin lege, noi vom colecta și prelucra datele dvs. personale după cum va fi necesar pentru a configura și administra facilitatea de înregistrare, utilizare și conectare, disponibilă pe acest site web. Utilizăm „cookie-uri” pentru a „memora” aparatul sau oricare alt dispozitiv pe care îl utilizați pentru a accesa acest site web (a se vedea secțiunea „Cookie-uri” de mai jos). Vă rugăm să rețineți faptul că, în cazul în care vă vom contacta, nu vom solicita niciodată parola dvs. printr-un e-mail, mesaj sau apel telefonic nesolicitat. Dacă optați să utilizați facilitatea de conectare disponibilă pe acest site web, vi se va solicita să respectați următoarele proceduri de securitate referitoare la numele de utilizator (în prezent, adresa dvs. de e-mail) și parola dvs., la care se face referire prin expresia „date de conectare”:

 • Păstrați tot timpul secrete și în siguranță datele de conectare și nu le faceți cunoscute niciunei alte persoane sau nu permiteți niciunei alte persoane utilizarea acestora;
 • Nu scrieți sau notați sub nicio formă datele de conectare sau nu le stocați într-un program informatic, inclusiv printr-o funcție de salvare a parolei;
 • Distrugeți orice notificare primită de la noi cu privire la datele dvs. de conectare de îndată ce ați citit-o și înțeles-o;
 • În cazul în care constatați sau aveți motive să credeți că datele dvs. de conectare au fost pierdute sau divulgate, văzute sau accesate de altă persoană, informați imediat Global Payments la adresa de e-mail furnizată mai sus;
 • Nu lăsați calculatorul sau orice alt dispozitiv nesupravegheat în timp ce utilizați facilitatea de conectare de pe acest site web sau nu permiteți nimănui să utilizeze calculatorul dvs. sau orice alt dispozitiv, cu excepția cazului și până în momentul în care v-ați deconectat; și
 • Acordați o atenție deosebită atunci când accesați facilitatea de conectare disponibilă pe acest site de pe un calculator public sau comun, pentru a vă asigura că datele dvs. de conectare nu pot fi văzute de alte persoane.

Gestionarea Preferințelor Dumneavoastră

Sub rezerva obținerii acordului dumneavoastră în cazul în care se impune prin lege, putem utiliza datele dvs. personale pentru a vă oferi informații de marketing direct cu privire la produsele și serviciile noastre, cât și la cele ale societăților noastre afiliate la nivel global și ale terților, iar noi putem permite acelor societăți afiliate sau terți să vă comunice propriile informații de marketing direct. Informațiile noastre de marketing direct pot fi comunicate prin e-mail, telefon, poștă sau SMS sau prin orice alte metode relevante. De asemenea, Global Payments poate furniza informații de marketing direct și permite altora să facă acest lucru, conform celor stabilite prin contractele respective ale clienților noștri.

Vom face demersurile necesare pentru a ne asigura că orice marketing direct efectuat de noi și care este transmis prin mijloace electronice va oferi o modalitate simplă de a sista comunicările ulterioare, conform legislației aplicabile. De exemplu, în e-mail-uri, s-ar putea să vă oferim un link pentru „dezabonare” sau o adresă de e-mail la care dvs. să puteți transmite o cerere de renunțare. În plus, dacă avem nevoie de aprobarea dvs. pentru comunicările de marketing direct conform legislației aplicabile, iar dvs. vă dați acordul, aveți posibilitatea de a vă răzgândi în orice moment.

Obținerea Copiilor sau Accesarea Informațiilor Dumneavoastră cu Caracter Personal și Actualizarea Acestora

Există posibilitatea ca dumneavoastră să aveți dreptul de a obține copii sau de a accesa informațiile dvs. cu caracter personal păstrate de noi. Vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare. În acest caz, vom putea aplica unui comision de valoare mică, conform legislației aplicabile. În cazul în care considerați că orice informație pe care o avem referitor la dvs. este incorectă sau incompletă și ar trebui actualizată, vă rugăm să ne informați în cel mai scurt timp posibil.

Anonimizarea și Agregarea Datelor

Sub rezerva obținerii acordului dumneavoastră în cazul în care se impune prin lege, putem anonimiza sau agrega datele dvs. personale astfel încât să ne asigurăm că dvs. nu sunteți sau nu puteți fi identificat din acestea, cu scopul de a utiliza datele agregate sau anonimizate, de exemplu, pentru analize statistice și administrare, inclusiv pentru analizarea tendințelor, pentru a efectua munca actuarială, pentru a personaliza produse și servicii și pentru a efectua evaluarea riscurilor și analiza costurilor și taxelor aferente produselor și serviciilor noastre. Există posibilitatea ca noi să distribuim aceste date agregate sau anonimizate societăților noastre afiliate la nivel global și altor terți. Această politică nu restricționează capacitatea Global Payments de a utiliza sau distribui orice informații fără caracter personal, rezumate, anonimizate sau agregate (de ex. volume, totaluri, medii etc.)

Angajamentul Asumat privind Securitatea, Confidențialitatea și Standardele

Tratăm cu seriozitate răspunderea noastră de a proteja securitatea și confidențialitatea informațiilor pe care le primim prin intermediul acestui site web. Dispunem de măsuri de siguranță administrative, tehnice și fizice, concepute pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați prin acest site web împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesării, divulgării sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate.

Orice tentativă suspectată de încălcare a politicilor și procedurilor noastre, sau de angajare în orice tip de acțiune neautorizată care implică sistemele noastre informatice, este considerată ca o potențială activitate infracțională. Orice suspiciune de utilizare necorespunzătoare a unui calculator poate fi raportată autorităților competente.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că anumite metode de comunicare prin Internet, cum ar fi email-urile, nu sunt sigure. Dorim să păstrăm în siguranță toate informațiile confidențiale și personale care ne-au fost transmise prin intermediul acestui site web în conformitate cu obligațiile ce ne revin în temeiul legilor și regulamentelor aplicabile. Totuși, ca orice alt operator de site web, nu putem garanta securitatea oricăror date transmise prin intermediul acestui site.

Adrese IP

O adresă IP este un număr prin care se identifică calculatorul sau alt dispozitiv utilizat pentru a vă conecta la Internet. În mod obișnuit, un server web colectează automat adresele IP și le utilizează pentru a administra un site web. Adresele IP sunt folosite împreună cu cookie-uri în scopul „memorării” calculatoarelor sau altor dispozitive utilizate pentru a accesa acest site web. Pentru informații suplimentare, a se vedea secțiunea „Cookie-uri” de mai jos.

Cookie-uri

Un “cookie” este un fișier text pe care site-urile web îl trimit către calculatorul sau aparatul conectat la Internet al unui vizitator pentru a identifica în mod individual browser-ul acestuia sau pentru a stoca informații sau setări în cadrul browser-ului. Tipurile de cookie-uri utilizate de acest site web includ acele cookie-uri care sunt strict necesare pentru a valida caracteristicile site-ului, cookie-uri de performanță pentru a observa modul în care vizitatorii utilizează site-ul și cookie-uri de funcționalitate care permit site-ului să „memoreze” aparatele sau dispozitivele folosite, să personalizeze conținutul site-ului și să ofere o experiență personalizată utilizatorului. De asemenea, cookie-urile pot fi utilizate pentru a ne asista în definirea audienței noastre astfel încât să putem efectua modificările corespunzătoare pentru acest site web (cookie-uri „demografice”) și să transmitem reclame utilizatorilor atunci când aceștia navighează pe acest site web și pe alte site-uri (cookie-uri de „Raportare a Intereselor”), în fiecare caz prin referire la factori de identificare anonimi, nu la Informatiile aditionale legate de tipul de cookies pe care le putem utiliza este prevazut de Declaratia din aceasta pagina.

Pe acest site web, Global Payments poate oferi link-uri către alte site-uri web care nu sunt controlate de noi. Nu susținem și nu oferim nicio garanție de niciun fel cu privire la conținutul afișat pe astfel de site-uri web sau la produsele și serviciile oferite pe acele site-uri web. Nu dăm nicio declarație referitoare la utilizarea respectivelor site-uri web. Vă rugăm să rețineți faptul că nu răspundem pentru practicile de confidențialitate folosite de operatorii altor site-uri web. Încurajăm utilizatorii noștri să acorde atenție atunci când părăsesc site-ul nostru și să citească declarațiile de confidențialitate ale fiecărui site web care colectează informații personale. Prezenta politică se aplică în mod exclusiv informațiilor colectate de noi. Vă recomandăm să citiți orice alte politici aplicabile referitoare la cookie-uri și confidențialitate înainte de accesarea și utilizarea respectivelor site-uri web.

Modificări și Actualizări

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică la anumite intervale de timp prin actualizarea acestei pagini. Există posibilitatea să nu vă informăm cu privire la modificările sau actualizările făcute; prin urmare, vă rugăm să revizitați periodic această pagină pentru a parcurge din nou această politică și pentru a vă asigura că sunteți la curent cu orice modificări atunci când vizitați acest site web. În cazul în care există modificări semnificative, inclusiv ale cookie-urilor pe care le utilizăm, la discreția noastră, putem să vă informăm în acest sens, de exemplu, printr-un mesaj publicat pe pagina de întâmpinare a acestui site web, pe care toți utilizatorii o vor vedea cu ocazia următoarei vizite, sau printr-un banner de repetare a cookie-urilor.

Copii

Acest site web nu este destinat utilizării de către copiii. Nu solicităm și nu acceptăm în mod voluntar informații cu caracter personal de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Vă rugăm să nu utilizați acest site web dacă aveți sub 18 ani.

Informații Specifice unor Regiuni

Recomandăm utilizatorilor din următoarele regiuni și țări să parcurgă secțiunile de mai jos, care conțin informații suplimentare referitoare la legile și reglementările privind confidențialitatea, specifice fiecărei regiuni. În cazul unui conflict între informațiile de mai sus și secțiunile de mai jos, secțiunile de mai jos vor prevala pentru regiunile și țările menționate.

Utilizatori din Spațiul Economic European

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în țări din afara Spațiului Economic European (”SEE”), care s-ar putea să nu aibă legi referitoare la confidențialitatea datelor echivalente celor din SEE. Aici sunt incluse transferurile dintre Global Payments și societățile sale afiliate la nivel global și către alți terți, potrivit celor descrise în paragrafele anterioare (după cum este cazul). Societățile Global Payments relevante vor lua măsurile necesare pentru a asigura protecția datelor dvs. personale colectate prin acest site web, în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor.

Uniunea Europeană: Identificarea Operatorului de Date

Filiala relevantă Global Payments din țara dumneavoastră va fi răspunzătoare potrivit legilor aplicabile referitoare la confidențialitate în măsura în care utilizează informații cu caracter personal în propriile sale scopuri. În cazul în care Global Payments Inc. sau oricare din celelalte filiale ale acesteia utilizează informații cu caracter personal în scopuri proprii, de exemplu, pentru a vă presta servicii de procesare a plăților, respectiva entitate poate, de asemenea, să fie răspunzătoare conform oricăror legi aplicabile privind confidențialitatea. Vă prezentăm în continuare o listă a filialelor Global Payments, pentru țările membre ale Uniunii Europene, care sunt răspunzătoare pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal colectate prin acest site web. O listă a tuturor celorlalte filiale Global Payments pentru toate celelalte țări care pot utiliza informațiile dvs. cu caracter personal în scopuri proprii vă poate fi pusă la dispoziție la cerere.Țara Filiala
Republica Ceha Global Payments Europe, s.r.o.
Cehia Global Payments s.r.o.
Slovacia Global Payments s.r.o., organizačná zložka
România Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București
Malta Global Payments Limited
Spania Comercia Global Payments Entidad de Pago, S.L.
Regatul Unit GPUK LLP(1)

(1) Înregistrată la U.K. Information Commissioner’s Office ca “operator de date” sub nr. de identificare Z1374314.


Australia

Potrivit Legii privind confidențialitatea (Cth) („Legea Australia”) din 1988, vă revine dreptul de a (i) solicita acces la informațiile dvs. cu caracter personal; (ii) solicita corectarea informațiilor dvs. cu caracter personal; și de a (iii) reclama o încălcare săvârșită de noi a Principiilor australiene privind confidențialitatea (în Anexa 1 a Legii Australia) sau a oricărui Cod APP înregistrat, cu caracter obligatoriu. Vom trata fiecare plângere sau solicitare de acces sau de corectare a informațiilor cu caracter personal în conformitate cu obligațiile care ne revin potrivit acestei Legi. Toate plângerile vor fi tratate cu seriozitate și evaluate de un personal specializat, în vederea soluționării oricărei probleme într-un mod eficient și optim și în conformitate cu această Lege.

California

În cazul în care sunteți un rezident al statului California, aveți dreptul de a ne solicita să nu distribuim informațiile dvs. cu caracter personal anumitor societăți afiliate și altor terți în scopuri de marketing, contactându-ne la adresa: privacy@globalpay.com.